E-posti seadistamine


E-posti lugemiseks mobiiltelefonist tuleb telefon seadistada. Seadistamise protsess sõltub telefoni mudelist.

Nokia tavatelefonid

Seaded > Konfiguratsioon > Isiklikud konfiguratsiooniseaded > Valikud > Lisa uus > E-mail

1. Konto nimi: siia saab sisestada endale sobiva nime kontole, näiteks „Minu e-post"
2. Minu nimi: Kirjuta siia oma nimi
3. E-maili aadress: kirjutage oma e-maili aadress
4. Lisa allkiri: kui soovid lisada kirjadele allkirja
5. Vastuse aadress: kirjutage aadress, millele soovite, et teile vastuseid saadetaks
6. SMTP turvaline sisselogimine: Blokeeritud
7. SMTP kasutajanimi: (jätta tühjaks)
8. SMTP parool: (jätta tühjaks)
9. Väljuva meili (SMTP) server: smtp.tele2.ee
10. Väljuva meili (SMTP) port: 25
11. Kasuta eelistatud pöörduspunkti: Ei
12. SMTP pöörduspunkt: (jätta tühjaks, s.t pole vaja puutuda)
13. Saabuva meili tüüp: kas POP3 või IMAP4
14. Saabuva meili seaded

a Laadi meilid alla: 30 (arv, kui mitu meili telefoni laetakse)
b. Allalaadimisviis: Viimane lugemata
c. POP3/IMAP4 turvaline sisselogimine: Blokeeritud
d. POP3/IMAP4 kasutajanimi: (kirjutage oma meilikonto kasutajanimi)
e. POP3/IMAP4 parool: (kirjutage oma meilikonto parool, peate kordama)
f. Saabuva meili server: (kirjutage oma meilikonto meiliserver)
g. Saabuva meili port: (POP3=110; IMAP4=143)
h. Kasuta eelistatud pöörduspunkti: Ei

15. IMAP4 pöörduspunkt

a. Proksi: Keelatud
b. Andmekandja: Pakettandmeside
c. Andmekandjaseaded

16. Pakettandmeside pöörduspunkt: kui sul on Lepinguline nr, siis internet.tele2.ee; kui Kõnekaart, siis: internet.tele2.ee
17. Autentimise tüüp: Tavaline
18. Kasutajanimi: (jätta tühjaks)
19. Parool: (jätta tühjaks)

Vajuta 6 x Tagasi

Tehtud konfiguratsiooni aktiveerimine
Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-mailid > Konfiguratsioon > Isiklik konfiguratsioon. Vali.

Nokia (Symbiani platvorm)

Seadistamine toimub menüüs: „Sõnumid". Vajutage „Valikud" ja valige „Seaded" ja edasi „E-post" > „Postkastid".

Teilt küsitakse „Postkast on määramata. Määrad kohe?" Vastake „Jah".

Kui telefonis on häälestusviisard, siis on seadistamine väga lihtne. Sisestama peab järgmised parameetrid:

Postkasti tüüp: POP3 või IMAP4 (sõltuvalt sinu e-posti postkastist)
E-postiaadress: sinu e-postiaadress.
Sissetuleva posti server: sinu e-postiteenusepakkuja server.
Väljuva posti server: smtp.tele2.ee
Pöörduspunkt: Tele2 GPRS või Tele2 GPRS Kõnekaart (vali nimekirjast sõltuvalt sinu numbrist)
(NB! Kui õiget Tele2 pöörduspunkti pole, siis vali Koosta Uus, vt. all: Pöörduspunkti loomine)
Postkasti nimi: Sinu nimi

Kui te ei taha iga kord sisestada oma e-postiaadressi kasutajanime ja parooli, võite ka need telefoni mälusse talletada. Minge: Sõnumid". Vajutage „Valikud" ja valige „Seaded" ja edasi „E-post" >> „Postkastid". Valige oma tehtud postkast. Edasi „Ühendusseaded", „Saabuvad e-kirjad". Seal saate sisestada Kasutajanime ja parooli ning vajadusel muuta kõiki e-posti seadistusi.

Pöörduspunkti loomine:

Ühenduse nimi: Tele2 E-post
Andmekandja: Pakettside
Pöörduspunkti nimi: Kui kasutad lepingulist numbrit, siis internet.tele2.ee; kui Kõnekaart, siis: internet.tele2.ee. Kui kasutad internetipaketti, siis mobileinternet.tele2.ee.

Kasutajanimi: Puudub (s.t pole vaja sisestada)
Küsi parooli: Ei
Parool: Puudub (s.t pole vaja sisestada)
Autentimine: Turvaline
Koduleht: Puudub

Samsung

1. GPRS seadete kontrollimine
Kõigepealt tuleb kontrollida, millised GPRS on telefonis aktiveeritud:

1. Ava menüü > Brauser > Serveri sätted > vali Tele2 GPRS > muuda Avalehe URL http://m.tele2.ee/ > salvesta GPRS sätted.
2. Ava menüü > Brauser > Praegune server > vali Tele2 GPRS > vali

Seejärel tuleks vaadata kas seadistused on korrektsed ka sõnumite edastamiseks:

1. Ava menüü > Sõnumid > Sätted > E-post > Meiliprofiil > Serveri sätted > Profiil 1
2. Profiili nimi: kirjutage Tele2
3. APN: sisestage Tele2 GPRS andmeside pöörduspunkt internet.tele2.ee
4. Logimise ID: (pole vaja sisestada)
5. Parool: (pole vaja sisestada)
6. DNS1: serveri IP-aadress, kirjuta 130.244.196.090


2. Meilikonto seadistamine

1. Ava menüü > Sõnumid > Sätted > E-post > Meilikonto > Konto seadistus > Konto1
2. Konto nimi: siia saab sisestada endale sobiva nime kontole, näiteks „Minu e-post"
3. Kasutaja nimi: võib jätta tühjaks
4. Meiliaadress: kirjutage oma e-maili aadress
5. Saatja aadress: kirjutage aadress millele tahate, et teile vastuseid saadetaks
6. Kasutaja ID: kirjutage meilikonto kasutajatunnus
7. Parool: kirjutage meilikonto parool
8. SMTP-server: kirjutage smtp.tele2.ee
9. SMTP-port: 25
10. Protokolli tüüp: valige vastavalt meiliteenuse osutajale, kas POP3 või IMAP4
11. POP3 server: kirjutage oma meiliteenuse pakkuja e-maili serveri aadress
12. POP3 port: 110
13. Salvestage seaded

3. Meilide vastuvõtu seadistamine

1. Ava menüü > Sõnumid > Sätted > E-post > Vastuvõtu sätted
2. Kontrolli intervalli: valige sobilik automaatse kontrolli ajavahemik
3. Lugemisteatis: kui soovite saatjat teavitada, et olete meili kätte saanud valige kõigile jah
4. Toomise valik: kui soovite telefoni laadida kogu meili valige tavaline, kui ainult sissejuhatuse valige ainult päised
5. Kustuta valik: saate valida millal meilid kustutatakse
6. Lõppedes loobu: saate valida kui suure mahulist meili telefoni tohib laadida
7. Jäta sõnumi koopia serverisse: kui on aktiveeritud, siis kõik teie meilid jäävad serverisse alles, telefoni laetakse ainult meilide koopiad.

4. Meilikonto aktiveerimine

ava menüü > Sõnumid > Sätted > E-post > Meilikonto > Praegune konto > vali oma äsjaloodud meilikonto ja aktiveeri see

5. Meilide lugemineava menüü > Sõnumid > Minu sõnumid > E-postkast > vaata uut meili

Sony-Ericsson

Meilikonto seadistamine
1.Ava menüü > Sõnumid > E-post > Seaded > Konto seaded > Uus konto
2. Konto nimi: siia saab sisestada endale sobiva nime kontole, näiteks „Minu e-post"
3. E-posti aadress: kirjuta oma e-posti aadress
4. Kasuta kontot: vali Tele2 GPRS
5. Protokoll: valige vastavalt meiliteenuse osutajale, kas POP3 või IMAP4
6. Sisenev server: kirjutage oma meiliteenuse pakkuja e-maili serveri aadress
7. Kasutajanimi: kirjutage meilikonto kasutajatunnus
8. Parool: kirjutage meilikonto parool
9. Laadi alla: valige kas päised ja tekst või ainult päised
10. Kontroll-intervall: valige millise perioodi järel telefon automaatselt uusi kirju alla laadima asub
11 Väljuv server: kirjutage smtp.tele2.ee
12. Kasutajanimi: jäta tühjaks
13. Parool: jäta tühjaks
14. Võimalda ühendus: vali koduvõrgus
15. Saatja nimi: kirjuta oma nimi
16. Allkiri: võid sisestada allkirja nagu tavalise e-kirja puhulgi
17. Kopeeri väljuvad: kui aktiveerid, siis kopeeritakse väljuvad e-kirjad sinu poolt kindlaks määratud aadressile
18. Krüpteerimine: vali ei krüpteerita
19. Sisenev port: kirjuta 110
20. Väljuv port: kirjuta 25
21. Salvestage seaded vajutades valmis

Meilide lugemine
ava menüü > Sõnumid > E-post > Saabunud > vajuta veel > Saada ja saa

Siemens

Meilikonto seadistamine
1.Ava My menu > Messages > Message setup > Email setup > Accounts > vali edit
2. Provider: vali Tele2 WAP
3. User name: kirjuta oma nimi
4. Email address: kirjuta oma meiliaadress
5. Reply-to address: kirjuta meiliaadress millele soovid vastuseid saada
6. User ID: kirjuta oma meilikonto kasutajatunnus
7. Password: kirjuta oma meilikonto parool
8. Downl. only e-mails smaller than < >kByte: määra allalaetava meili maksimumsuurus kilobaitides
9. Leave copy on server: vali Yes
10. Download mode: valige kas laete alla ainult päised (only headers) või kogu meili (Entire a-mail)
11. Server type: valige vastavalt meiliteenuse osutajale, kas POP3 või IMAP4
12. POP3 server: kirjuta oma meiliteenuse pakkuja e-maili serveri aadress
13. POP3 port: kirjuta 110
14. SMTP server: kirjuta smtp.tele2.ee
15. SMTP port: kirjuta 25
16. SMTP authentic.: vali no
17. Salvesta seaded vajutades save

Meilide lugemine
ava My Menu > Messages > Inbox > Retr. E-mail

Motorola

ISP seadete määramine

1. Ava menüü > Sõnumikeskus > Sõnumikeskuse seaded > E-posti snm seadistus > ISP seaded
2. Ühenduse tüüp: GPRS
3. APN aadress: lepingulise numbri puhul: internet.tele2.ee, kõnekaardi puhul: internet.tele2.ee
4. Kasutajanimi: (jäta tühjaks)
5. Parool: (jäta tühjaks)
6. DNS IP: (jäta tühjaks)

Meilikonto seadistamine

1. Ava menüü > Sõnumikeskus > Sõnumikeskuse seaded > E-posti snm seadistus > Konto seaded > Uus kirje
2. Konto nimi: siia saab sisestada endale sobiva nime kontole, näiteks „Minu e-post"
3. Olek: aktiivne
4. Nimi: siia kirjuta oma nimi
5. Kasutaja ID: kirjutage meilikonto kasutajatunnus
6. Parool: kirjutage meilikonto parool
7. Tagasiaadress: kirjutage aadress millele tahate, et teile vastuseid saadetaks
8. E-posti pakkuja: valikuline
9. Protokoll: valige vastavalt meiliteenuse osutajale, kas POP3 või IMAP4
10. Saatmisserver: kirjutage smtp.tele2.ee
11. Saatmise port: 25
12. Vastuvõtu server: kirjutage oma meiliteenuse pakkuja e-maili serveri aadress
13. Vastuvõtu port: 110
14. Salvestage seaded

Meilide lugemine

ava menüü > Sõnumikeskus > E-posti sõnumid > loo ühendus meiliserveriga ja vaata uut meili.

Teenusepakkujate serverid

Teenusepakkuja Sissetulevate e-mailide server Protokoll Väljuvate e-mailide server (SMTP)
Veebiportaalid
Everyday/mail.ee mail.ee IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
Delfi   IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
Hot.ee   IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
ISP-d
Elisa mail.uninet.ee IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
EEnet mail.eenet.ee IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
Microlink pop3.online.ee POP3 smtp.tele2.ee
Elion mail.neti.ee IMAP4 smtp.tele2.ee
Elion Äri e-post mail.neti.ee IMAP4 smtp.tele2.ee
Starman mail.starman.ee IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
Linxtelecom pop3.datanet.ee IMAP4 / POP3 smtp.tele2.ee
STV mail.stv.ee POP3 smtp.tele2.ee

 

E-posti seadistamine Eraklienditeenindus / Teenuste abi / Seadistamine / E-posti seadistamine