Mobiil-ID SIM kaart


Mobiil-ID SIM kaart on SIM kaart, millel lisaks tavapärastele sideteenuste PIN ja PUK koodidele on kraabitava turvakihi all peidus turvakoodid Mobiil-ID teenuse kasutamiseks.
Mobiil-ID lepingu ja aktiivsete Sertifikaatide olemasolul on kasutajal mobiiltelefoni abil võimalik enda Isikusamasuse tõendamiseks elektroonilises keskkonnas ning anda digitaalallkirja sama turvaliselt nagu ID-kaardiga.

Joonis 1 - Mobiil-ID SIM kaart

Mobiil-ID kasutamiseks vajalikud koodid

  • Mobiil-ID PIN1 - vähemalt 4 kohaline kood digitaalse isikutuvastuse võimaluse aktiveerimiseks
  • Mobiil-ID PIN2 - vähemalt 5 kohaline kood digitaalse allkirjastamise võimaluse aktiveerimiseks
  • Mobiil-ID PUK - lukustunud PIN koodide lahtiblokeerimiseks kood, mis lukustub 3 vale sisestuse tagajärjel

Mobiil-ID SIM kaardi kasutamiseks sobivad kõik tänapäevased mobiiltelefonid. Telefonil peab olema GSM Phase 2+ tugi, mis on pea kõigil alates 2000. aastast toodetavatel mobiiltelefonidel.
Mobiil-ID SIM kaardi muudab eriliseks tarkvara, mis on kaardi tootmisel paigaldatud kaardi elektroonilisele kiibile. Mobiil-ID tarkvara abil on võimalik spetsiaalse SIM kaardi abil läbi viia isikutuvastust ning digiallkirjastamist.

Mobiil-ID menüü tekib Sinu mobiiltelefoni Mobiil-ID SIM-kaardi asetamisel. Mobiil-ID PIN-koode saad muuta Mobiil-ID menüü alajaotuses "Muuda koode".  Lukustunud PIN-koode saad avada PUK-koodiga Mobiil-ID menüüst alajaotuses "Blokeeri lahti".
PUK koodi kolmekordsel järjestikul valesisestusel SIM kaardi Mobiil-ID funktsionaalsus blokeerub, mille järel Klient peab pöörduma mobiilioperaatori poole uue Mobiil-ID SIM kaardi ja Sertifikaatide saamiseks.

NB! Dual-SIM kaardile teenust aktiveerida ei saa! Põhjus selles, et Dual-SIM kaardid on toodetud teise tootja ja hoopis teise tehnoloogia baasil, kui seda on Mobiil-ID SIM kaardid.

Mobiil-ID sertifikaadid

  • Sertifikaat on elektrooniline tõend, mis seob isiku ja digitaalallkirja ehtsuse tõendamiseks vajalikud andmed isikuga ja kinnitab selle isiku samasust.
  • Sertifikaati võib võrrelda allkirjanäidisega - see on avalik ja selle abil saab tuvastada, et allkiri on tõesti ehtne
  • Ühe Mobiil-ID SIM kaardiga saab olla seotud üks paar Mobiil-ID Sertifikaate - üks Sertifikaat digitaalseks Isikusamasuse tõendamiseks/kontrollimiseks ja teine digitaalseks allkirjastamiseks.
  • Ühel isikul saab samaaegselt olla aktiveeritud ainult ühe Mobiil-ID SIM kaardiga seotud Sertifikaadipaar. Uue Mobiil-ID lepingu sõlmimisel, sideteenuse pakkuja vahetusel ja/või uue SIM kaardi väljastamisel tunnistatakse eelmise SIM kaardiga seotud Sertifikaadid kehtetuks.
  • Sertifikaadid kehtivad 5 aastat, tähtaja lõppedes tuleb sõlmida uus leping ning väljastada uus SIM kaart
  • Alates 01.02.2011 väljastatakse riikliku garantiiga mobiil-ID`d. Riiklik mobiil-ID võimaldab mobiil-ID`ga osaleda valimistel. Riikliku mobiil-ID sertifikaadid kehtivad 3 aastat. Seejärel tuleb SIM kaart välja vahetada.
  • Isikud, kes kasutavad enne 01.02.2011 väljaantud mobiil ID`d saavad seda kasutada tavapäraste toimingutega kuni kehtivusaja lõpuni. Isikud, kes soovivad saada riikliku garantiiga mobiil-ID`d, peavad taotlema endale uued sertifikaadid Politsei-jaPiirivalveameti veebilehel http://www.politsei.ee/, uut SIM kaarti vaja ei ole.
Mobiil-ID SIM kaart Eraklienditeenindus / Teenuste abi / Lisateenused / Mobiil-ID / Mobiil-ID SIM kaart